PublicationsGreat Power Europe

 

Alexander Politov

 

The expectation of a triumph of liberal democracy around the world and Kantian perpetual peace after the end of the Cold War turned out to be illusory. Instead of the end of history, we are witnessing the return of history - a world in which rivalry, threats and power politics are once again on the agenda in the changing configuration of the international system. The structural changes in the balance of power on the European continent and in the world call for redefinition of the international political identity and security system of the European Union, as well as of the way in which it conducts its foreign and security policy. In today′s world, neorealism, viewed as an “outmoded” theory, acquires again explanatory power about international politics.

 

The European Union is undoubtedly an important actor and norm-setter in international politics. It is a champion of multilateralism, liberal institutionalism and interdependence as a basis of international relations. However, its strategy lacks a realist component and understanding of the structural realist paradigm - a consequence of the predominantly liberal and constructivist foundations on which it is built. The unity of the European Union in the field of foreign policy is deeply undermined by the absence of common identity and common understanding of security, which makes it vulnerable to the structural pressures of the international system. The inability to assess objectively the structural factors that determine the policies of the major powers, and the inability to respond effectively to the structural imperatives of the changing distribution of power, poses security problems to the EU.

Read more... 17-10-2018
Европа като велика сила

Александър Политов

 

 Очакването за триумф на либералната демокрация в света и кантиански вечен мир след края на Студената война се оказа илюзорно. Вместо край на историята виждаме едно завръщане на историята – свят, в който съперничеството, заплахите и политиката на силата са отново на дневен ред в променящата се конфигурация на международната система. Структурните промени в баланса на силите на европейския континент и в света изискват предефиниране на международната политическа идентичност и системата за сигурност на Европейския съюз, както и на начина, по който той провежда своята външна политика и политика за сигурност. В днешния свят, считаният за „старомодна“ теория неореализъм отново придобива обяснителна сила за международната политика.

Read more... 05-10-2018
Българското правителство и казусът „Орбан“: дали е толкова просто да вземем страна?

 

Огнян Минчев

 

С какви аргументи българското правителство ще подкрепи Орбан срещу процедурата по чл. 7? Общите съображения, свързани със „суверенитета на Унгария“, които сподели вицепремиерът Каракачанов няма да свършат работа. При влизането в ЕС всяка държава доброволно се разделя с точно определени части и аспекти на своя суверенитет. ЕС – за разлика от НАТО, ООН и повечето други международни организации – предполага и изисква този отказ от суверенитет. За да подкрепи еднозначно Орбан, българското правителство следва да уточни кои аспекти от доклада за активиране на чл. 7 срещу Унгария не съответстват на поетите ангажименти от Будапеща за предоставяне на съюза на част от своя суверенитет. Възможно е част от обвиненията срещу Будапеща в доклада да подлежат на оспорване, доколкото политическите критерии за членство в ЕС могат да бъдат обект и на определена интерпретация. Трябва да се конкретизира за кои елементи на доклада става дума и каква е интерпретацията на българското правителство по тях.

 

Read more... 03-10-2018
България – на страната на Орбан или на страната на Брюксел?

 

Огнян Минчев

 

Независимо от това дали начело на българското правителство е Бойко Борисов или някой друг, българският национален интерес не предполага да заемем позиция категорично в полза на Орбан и новите консерватори на Европа, или в подкрепа на Макрон, Меркел и силите на либералното статукво в Европа. Българската позиция трябва да бъде балансирана и да обръща внимание на нюансите в развитието на този, все по-очевидно дългосрочен конфликт. България има общ интерес не само с Унгария, но и с другите централно и източноевропейски страни в нежеланието си да приеме големи групи от мигранти, третирани от големите европейски страни като бежанци. Преразпределението на мигрантите по квоти – каквото изискване имат лидерите на Германия, Франция и на ЕК – означава задължение за България да приеме на първо време 60 000 души, а след това да поема квота от новите мигрантски потоци, добрали се до европейска територия.

Read more... 02-10-2018
Ерозия на статуквото?

 

Огнян Минчев

 

Едно статукво има хегемония тогава, когато основните му постулати се подразбират – стават труизми и не подлежат на проблематизиране. Обратно, статуквото се разклаща тогава, когато все по-успешно се оспорва неговата разумност и неговата целесъобразност с оглед интересите на обществото, което то владее. В моя живот съм бил два пъти свидетел на ерозията на статуквото. Тази ерозия е състояние, в което статуквото все още разполага със социалната и политическата власт, но вече не разполага с идейната хегемония и контрол върху обществото. Първият път когато преживях това бе през 70-те и 80-те години, когато комунизмът бе все още страшен с репресивността си режим, но вече унизително безпомощен да убеди когото и да било, че неговите постулати създават – дори и в перспектива – един по-добър свят. Втората ерозия на статуквото тече днес пред моите – пред нашите очи. Това е ерозията на постмодерния либерализъм като специфична идеология и култура на радикално глобализиращата се общност, нетърпелива да излезе от ограниченията на нацията, държавата, религията и логиката на един свят, доминиран от „арогантни бели мъже“.

Read more... 01-10-2018
The Dawn of the White Crescent: Prospects of a New Turkish Century in the Balkans

book
Goran Stojkovski

2014

 

  The end of the 20-th century made us witnesses to a radical turn in the global geopolitics. But the first two decades of the 21-st century has made us not only witnesses but also active participants in an impending important both global and regional shift. The end of the Cold War and the fall of the last global empire – the communist USSR led to several historical changes – a new age of power vacuum has begun which was shortly filled in by the only global dominating force – USA and that advantage was wasted by them.

Read more... 19-05-2014
The Fourth Wave of Democratisation

Iliana Dafova

2013

Read more... 25-07-2013
Огнян Минчев - интервю за в-к "Преса"

в-к "Преса"

Огнян Минчев

2013

Read more... 01-04-2013
Размисли след референдум

Огнян Минчев

2013

Read more... 31-01-2013
Краят на неолиберализма

Огнян Минчев

2012

Read more... 13-06-2012
Гражданско сдружение "Варна диша"

Писмо до медии и институции

2012

Read more... 24-05-2012
The Greek crisis distances the Balkans from the EU

Macedonian Daily "Nova Makedonija"

Ognyan Minchev

2012

Read more... 10-05-2012
Roma Migration From the Youth Perspective

Aleksandar Marinov

2009

Read more... 12-05-2009
Peacekeeping in the Black Sea Region

Aleksandar Marinov

2009

Read more... 22-04-2009
Посещението на Първанов в Москва

Mediapool

Огнян Минчев

2009

Read more... 09-02-2009
Обречената "църковна" политика на Първанов

в-к "Дневник"

Огнян Минчев

2009

Read more... 08-02-2009
Between Two Eras

Ognyan Minchev

2008

Read more... 20-12-2008
Огнян Минчев: Маската на Доган е свалена

в-к "Дневник"

Огнян Минчев

2008

Read more... 30-10-2008
Macedonia′s Stability and NATO

Ognyan Minchev

2008

Read more... 24-04-2008
Огнян Минчев - интервю за в-к "Труд"

в-к "Труд"

Огнян Минчев

2008

Read more... 07-02-2008
Russian Elections and Putin’s Succession

"Glasove" Weekly

Ognyan Minchev

2007

Read more... 11-12-2007
ECFR EU-Russia Relations Report

Mark Leonard and Nicu Popescu

2007

Read more... 07-11-2007
Учителството уми лицето на България

в-к "Гласове"

Огнян Минчев

2007

Read more... 05-10-2007
Budget Advocacy Methodology - Training and Policy Papers

IRIS

2007

 

The development of the training materials and policy papers is supported by a grant from the Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

Read more... 12-06-2007
The Process of Decentralization in Macedonia

IRIS

2006

 

Funding provided by The Unated States Agency for International Development with the support of the Regional Networking Project of Freedom House-Europe

Read more... 26-06-2006
Regional Instability Factors

Dr Lyubov Mincheva

2006

Read more... 21-03-2006
IRIS′ Marin Lessenski Comments on EU Enlargement

Marin Lessenski

2006

Euobserver

Read more... 20-02-2006
The Case of Turkey in the EU

Ognyan Minchev

2006

Read more... 09-02-2006
Double Miscalculation

Ognyan Minchev

2005

Read more... 19-09-2005
The Future of BiH: To be continued...

Antonia Habova

2005

Read more... 15-03-2005
Наполовина Премиер, Наполовина Цар

"Монитор"

Владимир Шопов

2004

Read more... 28-10-2004
Ognyan Minchev Reading David Kelley

Ognyan Minchev, David Kelley

2004

Read more... 30-07-2004
Конфликтът в СДС е изцяло междуличностен и междугрупов

бТВ и радио Свободна Европа,"Блиц"

Огнян Минчев

2004

Read more... 16-01-2004
Bulgaria for NATO - 2002

IRIS

2002

Read more... 22-04-2002
The Crisis in Turkey

Simeon Hristov

2001

Read more... 21-05-2001
Кризата в Турция

Симеон Христов

2001

Read more... 19-02-2001
Yugoslavia - Post-electoral Challenges

Plamen Ralchev

2000

Read more... 13-10-2000
South Eastern Europe Policy Analysis

Georgi Tsekov

Marin Lessenski

Antonina Arbova

2000

Read more... 02-05-2000