Books 

Укрепване на Общественото Влияние и Упражняване на Публичен Контрол Върху Процеса на Взимане на Решения

01-05-2002

ИРМИ

2002

 

Download Publication: Укрепване на общественото влияние и упражняване на публичен контрол върху процеса на взимане на решения.pdfBulgaria for NATO - 2002

IRIS

2002

Read more... 22-04-2002