IRIS Papers (ISSN 2815-5394) 

Държавата трябва да насочи усилията си към борба с трафика на хора като най-новата заплаха за участниците на пазара на сексуални услуги

23-02-2017

 

Policy Brief 2 - Prostitution - Feb_17.pdf

 

Stefan Ralchev