News
Publications
IRIS welcomes Balkan participants for Sofia Forum on Human Security


.jpgThe Institute for Regional and International Studies (IRIS) organised on 12-13 May 2016 an international event within the framework of the Citizens′ Network for Human Security (cn4hs) entitled, "Sofia Forum on Human Security: Assessing New Risks, Expanding the Network." The initiative gathered representatives of civil society organisations, research institutes and public institutions from Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, France, Greece, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey. The cn4hs network is an effort within a cross-border project funded by the European Commission; the Forum itself was also supported by the Open Society Institute - Sofia.

read more... 13-05-2016
ИРМИ проведе обучение в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество като част от проект за регионално развитие в Пловдив

.jpgНа 21 април 2016 г. в гр. Пловдив Институтът за регионални и международни изследвания(ИРМИ) проведе третото от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество като част от проекта "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях. 

read more... 22-04-2016
The Citizens′ Network for Human Security (cn4hs) invites applications for small grants for NGOs and individuals

.jpgThe Citizens′ Network for Human Security (cn4hs), of which IRIS is a member, is pleased to announce the availability of small grants of up to 3,000 € to civic initiatives in support of promoting human security.

read more... 14-04-2016
Лидерски форум на ИРМИ за Северозападна България събра представители на бизнеса, местната и централна власт и гражданското общество.jpgНа 18 и 19 март 2016 г. в гр. Вършец Институтът за регионални и международни изследвания проведе трета по ред инициатива в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Лидерският форум за областите Враца, Монтана и Видин премина под надслов "Рестарт за Северозапада: Сътрудничество, регионален маркетинг и лични истории на успеха". Предишните два форума се проведоха в Пловдив и в Северния централен регион в края на 2015 г.

read more... 21-03-2016
ИРМИ проведе второ обучение в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество за Северозападния регион

.jpgНа 19 март 2016 г. във Вършец Институтът за регионални и международни изследвания проведе второто от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях.

read more... 21-03-2016
ИРМИ представи в София резултатите от проект по ФМ на ЕИП за застъпничество и пилотни кампании в градовете Плевен, Стара Загора и Бургас

.jpgНа пресконференция, проведена в БТА в София на 21 януари 2016 г., Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) представи резултатите от проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

read more... 21-01-2016
more news...