News
Publications
ИРМИ представи в София резултатите от проект по ФМ на ЕИП за застъпничество и пилотни кампании в градовете Плевен, Стара Загора и Бургас

.jpgНа пресконференция, проведена в БТА в София на 21 януари 2016 г., Институтът за регионални и международни изследвания (ИРМИ) представи резултатите от проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт”, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

read more... 21-01-2016
Втори лидерски форум срещна лидери от Северна централна България в рамките на проект "Лидерство за регионално развитие"

.jpgНа 10 и 11 декември ИРМИ проведе втори Лидерски форум в хотел „Калина Палас“, град Трявна, част от проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България".

read more... 14-12-2015
Първо обучение в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество по проекта „Лидерство за регионално развитие“ развива уменията на младите предприемачи в Северна централна България

.jpgНа 11 декември в град Трявна ИРМИ реализира първото от серия обучения в лидерство, стратегическо планиране и застъпничество, осъществено в рамките на проекта "Лидерство за регионално развитие". Стартиралата през 2015 година инициатива обхваща ключови социално-икономически агломерации на територията на страната и се фокусира върху подобряването на сътрудничеството между съществуващите „ядра на успех“ в тях.

read more... 14-12-2015
На пресконференция в Бургас граждански организации представиха напредъка по кампанията за подобряване на условията за реализация на млади хора в региона

.jpgГражданска коалиция под лидерството на Сдружение „ФАР“ представи на 31 ноември 2015 г. в Бургас напредъка по реализирането на застъпническа кампания, концентрирана върху преодоляване на предизвикателствата пред реализацията и активното участие на младите хора в обществено-икономическия живот на местната общност. Целта на събитието бе да бъдат запознати присъстващите медии и общински съветници с развитието на инициативата, като се търси тяхната подкрепа за осъществяването на основните аспекти на кампанията в бъдеще.

read more... 01-12-2015
ИРМИ с успешен старт в Пловдив на поредица от Лидерски форуми за регионално развитие

.jpgИРМИ даде началото на серия от лидерски инициативи в шест региона на страната с успешен пилотен Лидерски форум в град Пловдив. Събитието се проведе на 27 и 28 ноември в хотел "Империал" и е част от проект "Лидерство за регионално развитие", подкрепен от Фондация "Америка за България".

read more... 30-11-2015
Втора кръгла маса очерта предизвикателствата и шансовете за реализация на младите хора в Бургас

.jpgНа 25 ноември 2015 г в Бургас се проведе втора кръгла маса от гражданската кампания, фокусирана върху перспективите за развитие на младите хора на територията на Бургаска област. Събитието, проведено в Бизнес инкубатор-Бургас и организирано от Сдружение „ФАР“ в рамките на проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във взимането на решения и диалога с местната власт“, е продължение на дейностите по разработване на гражданска позиция и стратегия за преодоляването на системни проблеми в региона, свързани с професионалната и социална реализация на младежи.

read more... 27-11-2015
more news...