IRIS Strategic paper Collection
Latest publications

 

EP 2014 elections in Bulgaria: A hint at normality?
May 28, 2014

An expert comment is available here on some implications of the European Parliament election in Bulgaria by IRIS's Programme Director and Policy Analyst Stefan Ralchev.

...
read more »
The Dawn of the White Crescent: Prospects of a New Turkish Century in the Balkans
May 19, 2014

...
read more »
Ukraine and the Destiny of Eastern Europe U-turns and Ways Forward: Armenia, the EU and Russia beyond Vilnius
November 14, 2013

IRIS has published a new policy brief on EU-Armenia-Russia relations ahead of the EU's Eastern Partnership Summit in Vilnius on 28-29 November 2013. It is co-authored by Anahit Shirinyan, foreign policy analyst based in Yerevan and guest writer for IRIS, and Stefan Ralchev, IRIS's Programme Director and Policy Analyst. You can access the paper here

...
read more »
Социален консерватизъм или недовършената архитектура на българския политически живот Bulgarians Take to the Streets
August 01, 2013

IRIS's Dr Ognyan Minchev has published a comment for the blog of the German Marshall Fund of the United States, available here.

...
read more »
The Fourth Wave of Democratisation
July 25, 2013

Access here an analysis of recent democracy trends worldwide by IRIS Intern Iliana Dafova.

...
read more »
« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next »
Latest events

 

Нов цикъл от обучителни семинари в стратегическо планиране и застъпничество проведе ИРМИ в Бургас
April 06, 2015

Между 2 и 4 април 2015 г. Институтът за регионални международни изследвания реализира поредица от обучителни семинари в град Бургас, целящи да консолидират уменията на неправителствени организации на местно ниво в стратегическо планиране и гражданско застъпничество. Обученията са част от проектната инициатива „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във взимането на решения и диалога с местната власт“, финансирана в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по......
read more »

ИРМИ продължава своята мисия по подобряване на взаимодействието гражданско общество-местна власт със серия от обучения в Стара Загора
April 02, 2015

В рамките на три дни между 30 март и 1 април 2015 г. ИРМИ проведе в Стара Загора втора серия от обучителни семинари на тема: „Стратегическо планиране и гражданско застъпничество. Участие на граждански групи в изработването и промяната на обществени политики“. Проведените обучения са част от дейностите на ИРМИ по проекта „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във взимането на решения и диалога с местната власт“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО......
read more »

Серия от обучения на ИРМИ в застъпничество и стратегическо планиране подобряват уменията на НПО в Плевен за активно гражданско участие
March 04, 2015

В периода 25-27 февруари 2015 г. ИРМИ проведе два обучителни семинара по теми, свързани със стратегическото планиране и застъпничеството и насочени към консолидиране на потенциала на местното гражданско общество за участие в процеса на изработване на политики   и вземането на решения. Обученията са част от дейностите по проект „Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа......
read more »

ИРМИ проведе кръгла маса на тема "Национална заплаха ли е битовата престъпност?"
January 29, 2015

На 29 януари 2015 г. в Гранд Хотел София ИРМИ организира кръгла маса - дискусия на тема "Национална заплаха ли е битовата престъпност? Уязвими групи в борба за оцеляване в Северозападна България". Тя беше част от проекта „Трансгранична гражданска мрежа за мир, междуобщностно помирение и човешка сигурност”, подкрепен от Дирекция „Разширяване” на Европейската комисия. В дискусията взеха участие представители на всички заинтересовани страни по проблема - институциите (МВР, Прокуратурата, съдилищата, Агенцията......
read more »

ИРМИ организира срещи с представители на местната гражданска общност в Стара Загора и Бургас
January 26, 2015

На 22 и 23 януари 2015 г. ИРМИ посети два нови града – Стара Загора и Бургас, в рамките на кампанията си за привличане интереса на представители на местни НПО за участие в активна застъпнически дейност. Срешите-дискусии се проведоха в хотел Ефир, Стара Загора и хотел Аква, Бургас, и имаха за цел да запознаят местни НПО с проекта на Института “Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт”. Проектът предвижда обучения на НПО в стратегическо......
read more »

ИРМИ организира в Плевен среща с представители на местната гражданска общност по проект за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт
January 15, 2015

На 15 януари 2015 г. експерти на ИРМИ организираха среща-дискусия с представители на неправителствения сектор в Плевен. Срещата се проведе в хотел Ростов и имаше за цел да запознае местни НПО с проекта на Института “ Стратегическо планиране и застъпничество: Инструменти за по-ефективно включване на НПО във вземането на решения и диалога с местната власт”. Проектът предвижда обучения на НПО в стратегическо планиране и застъпничество в три български града - Плевен, Бургас и Стара Загора, както и концептуалното разработване......
read more »

ИРМИ проведе кръгла маса на тема "Контролираният вот като заплаха за сигурността на отделния човек в България"
November 28, 2014

На 28 ноември 2014 г. в Гранд Хотел София ИРМИ организира кръгла маса - дискусия на тема "Контролираният вот като заплаха за сигурността на отделния човек в България". Тя беше част от проекта „Трансгранична гражданска мрежа за мир, междуобюностно помирение и човешка сигурност”, подкрепен от Дирекция „Разширяване” на Европейската комисия. В дискусията взеха участие представители на всички заинтересовани страни по проблема - институциите (МВР, Прокуратурата, ИА "Главна инспекция по труда"), неправителствените......
read more »

« Previous | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next »

 

The Institute for Regional and International Studies (IRIS) is an independent, non-government think tank. IRIS was established on June 11, 1997 by leading Bulgarian public and political figures, NGO leaders and prominent Bulgarian scholars in international relations, Balkan studies, history, social and political science, anthropology and economics.
 
The Institute for Regional and International Studies initiates, develops and implements civic strategies for democratic politics on national, regional and international level. The Institute promotes the values of democracy, civil society, freedom and respect of law, assists the process of Bulgarian integration in NATO and the EU and provides public policy analyses on current domestic and international issues. IRIS represents a strategic combination of advocacy-oriented and education-oriented think tank.